Thi công sân tennis mới

Chọn danh mục:

Thi công mới

san tennis dat cung8

Thi công mới sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold, Nhựa Nguội.

Mã sản phẩm: MU-TC800

Giá từ: 471.000.000đ

Thi công sân mới bao gồm các hạng mục:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nguội Việt Nam 5cm- Sơn 7 lớp có Cao Su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn chiếu sáng Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân TopTennis 
thi cong moi san tennis dat cung2

Thi công sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold, Nhựa Nguội và Hàng rào 4.2m.

Mã sản phẩm: MU-TC805

Giá từ: 484.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nguội 5cm- 7 lớp sơn có Cao Su chống nứt Polyurathane- Hệ thống hàng rào cao 4.2m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân TopTennis 
san tennis dat cung3

Thi công sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold, Nhựa Nóng.

Mã sản phẩm: MU-TC810

Giá từ: 498.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nóng 5cm- 7 lớp sơn có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
san tennis dat cung4

Thi công sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold, Nhựa Nóng và Hàng rào cao 4.2m

Mã sản phẩm: MU-TC815

Giá từ: 512.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nóng 5cm- Sơn phổ biến 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 4.2m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
san tennis dat cung5

Thi công sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold trên Bê tông xi măng.

Mã sản phẩm: MU-TC820

Giá từ: 542.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nền bê tông 8cm có cốt thép- Sơn 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane - Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân 
san tennis dat cung5

Thi công sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold trêni Bê tông xi măng và Hàng rào 4.2m

Mã sản phẩm: MU-TC825

Giá từ: 558.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nền bê tông 8cm có cốt thép- Sơn 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 4.2m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân 
san tennis dat cung6

Thi công sân tennis, sơn 7 lớp có cao su Chống Nứt Polyurethane + US OPEN DecoTurf + Nhựa Nguội + Hàng rào 3.6m

Mã sản phẩm: MU-TC830

Giá từ: 479.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nguội 5cm- Sơn 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
san tennis dat cung9

Thi công sân tennis, sơn 7 lớp có cao su Chống Nứt Polyurethane + US OPEN DecoTurf + Nhựa Nguội + Hàng rào 4.5m

Mã sản phẩm: MU-TC835

Giá từ: 499.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nguội 5cm- Sơn 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane - Hệ thống hàng rào cao 4.5m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân 
san tennis dat cung10

Thi công sân tennis, sơn 7 lớp có cao su Chống Nứt Polyurethane + US OPEN DecoTurf + Nhựa Nóng + Hàng rào 3.6m

Mã sản phẩm: MU-TC840

Giá từ: 507.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00- Nhựa asphalt nóng 5cm- 7 lớp sơn có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân 
san tennis dat cung11

Thi công sân tennis, sơn 7 lớp có cao su Chống Nứt Polyurethane + US OPEN DecoTurf + Nhựa Nóng + Hàng rào 4.5m

Mã sản phẩm: MU-TC845

Giá từ: 527.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00- Nhựa asphalt nóng 5cm- 7 lớp sơn có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 4.5m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
san tennis dat cung12

Thi công sân tennis, sơn 7 lớp có cao su Chống Nứt Polyurethane + US OPEN DecoTurf + Bê Tông Xi Măng + Hàng rào 3.6m

Mã sản phẩm: MU-TC850

Giá từ: 552.000.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00- Bê tông cốt thép 8cm- Sơn 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 8 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
123

Thi công 2 sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold trên nền Nhựa Nguội.

Mã sản phẩm: MU-TC1600

Giá từ: 894.900.000đ

Những hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nguội Việt Nam 5cm- Sơn 7 lớp có Cao Su chống nứt Polyurethane - Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn chiếu sáng Led 16 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân 
298 an điều dưỡng long hải

Thi công 2 sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US OPEN Laykold, Nhựa Nguội và Hàng rào 4.2m.

Mã sản phẩm: MU-TC1610

Giá từ: 919.600.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nguội 5cm- 7 lớp sơn có Cao Su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 16 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
321

Thi công 2 sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold trên nền Nhựa Nóng.

Mã sản phẩm: MU-TC1620

Giá từ: 946.200.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nóng 5cm- 7 lớp sơn có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 16 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
1553492678161

Thi công 2 sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold, Nhựa Nóng và Hàng rào cao 4.2m

Mã sản phẩm: MU-TC1630

Giá từ: 972.800.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nhựa Nóng 5cm- Sơn phổ biến 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane- Hệ thống hàng rào cao 4.2m- Hệ thống đèn Led 16 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân
img 7939

Thi công 2 sân tennis, 7 lớp sơn Cao Su Chống Nứt Polyurethane, US Open Laykold trên Bê tông xi măng.

Mã sản phẩm: MU-TC1640

Giá từ: 1.029.800.000đ

Hạng mục thi công sân mới bao gồm:- Nền hạ 20cm cos 00 - Nền bê tông 8cm có cốt thép- Sơn 7 lớp có cao su chống nứt Polyurethane - Hệ thống hàng rào cao 3.6m- Hệ thống đèn Led 16 bộ/1sân- Dụng cụ trên sân

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn CAO SU PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có Cao Su Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có Cao su chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho những đường chạy dành

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc