Sơn sân chơi trẻ em

Chọn danh mục:

thi cong san choi tre em pho bien 20

Sơn sân chơi trẻ em với 2 lớp sơn Có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane TOPSPORTS trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: STE-TS2-5000

Giá từ: 65.000đ

Sơn lại mặt sân chơi trẻ em trên nền sơn cũ không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN giảm chấn, chống nứt Polyurethane tạo nhám cho mặt sân phù hợp cho các trường tiểu học, nhà trẻ, và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 21

Sơn sân chơi trẻ em 3 lớp có sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane TOPSPORTS trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: STE-TS3-5010

Giá từ: 94.000đ

Sơn lại mặt sân chơi trẻ em trên nền sơn cũ không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane TopSports tạo nhám cho mặt sân phù hợp cho các trường tiểu học, nhà trẻ, và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 22

Sơn sân chơi trẻ em với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane TOPSPORTS, nền sơn cũ

Mã sản phẩm: STE-TS4-5020

Giá từ: 122.000đ

Mặt sàn cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, đồng thời chống nứt mặt sân, kháng nước, chống trơn trượt, phù hợp cho sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
thi cong san choi tre em pho bien 24

Sơn sân chơi trẻ em với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn Polyurethane TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-TS5-5030

Giá từ: 153.000đ

Sơn 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt mặt sân, khán nước, chống trơn trượt phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
thi cong san choi tre em pho bien 26

Sơn sân chơi trẻ em với 6 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-TS6-5040

Giá từ: 182.000đ

Sơn sàn trẻ em với 6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt mặt sân, kháng nước, chống trơn trượt, phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 27

Sơn sân chơi trẻ em với 7 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn TOPSORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-TS7-5050

Giá từ: 210.000đ

Sơn sàn trẻ em với 7 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt mặt sân, kháng nước, chống trơn trượt phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 28

Sơn sân chơi trẻ em với 8 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-TS8-5060

Giá từ: 239.000đ

Sơn sàn trẻ em với 8 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt mặt sân, kháng nước, chống trơn trượt phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 

 
thi cong san choi tre em pho bien 23

Sơn sân chơi trẻ em với 9 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn TOPSORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-TS9-5070

Giá từ: 269.000đ

Sơn sàn trẻ em với 9 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt mặt sân, kháng nước, chống trơn trượt  phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
san choi tre em 1

Sơn sân chơi trẻ em với 2 lớp sơn NOVASPORTS US trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: STE-P2-5500

Giá từ: 75.000đ

Dành sơn lại mặt sân chơi trẻ em trên nền sơn cũ không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên dùng NOVASPORTS USA tạo nhám cho mặt sân phù hợp cho các trường tiểu học, nhà trẻ, và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san choi tre em ngoai troi 2

Sơn sân chơi trẻ em 3 lớp có sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane và NOVASPORTS US trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: STE-P3-5510

Giá từ: 104.000đ

Dành sơn lại mặt sân chơi trẻ em trên nền sơn cũ không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên dùng NOVASPORTS USA tạo nhám cho mặt sân phù hợp cho các trường tiểu học, nhà trẻ, và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san choi tre em ngoai troi 4

Sơn sân chơi trẻ em với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane cùng Novasports US, nền sơn cũ

Mã sản phẩm: STE-P4-5520

Giá từ: 135.000đ

Mặt sàn cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.  

 
thi cong san choi tre em pho bien 2

Sơn sân chơi trẻ em với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn và sơn Novasports US trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-P5-5530

Giá từ: 163.000đ

Sơn 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
thi cong san choi tre em pho bien 1

Sơn sân chơi trẻ em với 6 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Novasports US trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-P6-5540

Giá từ: 192.000đ

Sơn sàn trẻ em với 6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn Polyurethane trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, giảm chấn, kháng nước phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 11

Sơn sân chơi trẻ em với 7 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Novasports US trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-P7-5550

Giá từ: 220.000đ

Sơn sàn trẻ em với 7 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, kháng nước, chống trơn trượt, phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 22

Sơn sân chơi trẻ em với 8 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Novasports US trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-P8-5560

Giá từ: 249.000đ

Sơn sàn trẻ em với 8 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, giảm chấn, kháng nước phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 23

Sơn sân chơi trẻ em với 9 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Novasports US trên nền nhựa

Mã sản phẩm: STE-P9-5570

Giá từ: 279.000đ

Sơn sàn trẻ em với 9 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt mặt sân ngoài ra còn, kháng nước, chống trơn trượt phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
san choi tre em ngoai troi 4

Sơn sân chơi trẻ em với 2 lớp sơn DECOTURF USA trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: SCTE-2D-6000

Giá từ: 85.000đ

Dành sơn lại mặt sân chơi trẻ em trên nền sơn cũ không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên dùng DECOTURF USA tạo nhám cho mặt sân phù hợp cho các trường tiểu học, nhà trẻ, và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san choi tre em ngoai troi 2

Sơn sân chơi trẻ em 3 lớp có sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane và DECOTURF USA trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: SCTE-D3-6010

Giá từ: 114.000đ

Công ty Mỹ Úc đã thi công sơn sân trẻ em với ứng dụng vật liệu DecoTurf® tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tất cả các sản phẩm được sản xuất bởi DecoTurf® và hầu như có tất cả các màu sắc sơn DecoTurf tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Qui trình sơn như sau với điều kiện là sân không đọng vũng quá lớn.

 
san choi tre em ngoai troi 3

Sơn sân chơi trẻ em với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane cùng DecoTurf US, nền sơn cũ

Mã sản phẩm: SCTE-D4-6020

Giá từ: 145.000đ

Mặt sàn cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.  

san choi tre em ngoai troi 1

Sơn sân chơi trẻ em với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn và sơn Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCTE-D5-6030

Giá từ: 174.000đ

Sơn 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 28

Sơn sân chơi trẻ em với 6 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCTE-D6-6040

Giá từ: 204.000đ

Sơn sàn trẻ em với 6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, giảm chấn, kháng nước phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 29

Sơn sân chơi trẻ em với 7 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCTE-D7-6050

Giá từ: 233.000đ

Sơn sàn trẻ em với 7 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, giảm chấn, kháng nước phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 

 

 
thi cong san choi tre em pho bien 24

Sơn sân chơi trẻ em với 8 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCTE-D8-6060

Giá từ: 264.000đ

Sơn sàn trẻ em với 8 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, giảm chấn, kháng nước phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
thi cong san choi tre em pho bien 11

Sơn sân chơi trẻ em với 9 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane Giảm Chấn và Decoturf USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCTE-D9-6070

Giá từ: 293.000đ

Sơn sàn trẻ em với 9 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, giảm chấn, kháng nước phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
thi cong san choi tre em pho bien 10

Thi công sơn sân chơi trẻ em với 2 lớp sơn LAYKOLD ÚC trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: SCTE-L2-6100

Giá từ: 90.000đ

Dành sơn lại mặt sân chơi trẻ em trên nền sơn cũ không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên dùng LAYKOLD ÚC tạo nhám cho mặt sân phù hợp cho các trường tiểu học, nhà trẻ, và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san choi tre em ngoai troi 4

Thi công sơn sân chơi trẻ em 3 lớp có sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane và LAYKOLD ÚC trên nền sơn cũ

Mã sản phẩm: SCTE-L3-6110

Giá từ: 124.000đ

Công ty Mỹ Úc đã thi công sơn sân trẻ em với ứng dụng vật liệu DecoTurf® tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tất cả các sản phẩm được sản xuất bởi DecoTurf® và hầu như có tất cả các màu sắc sơn DecoTurf tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Qui trình sơn như sau với điều kiện là sân không đọng vũng quá lớn.

 
san choi tre em ngoai troi 3

Thi công sơn sân chơi trẻ em với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane cùng Laykold Úc, nền sơn cũ

Mã sản phẩm: SCTE-L4-6120

Giá từ: 155.000đ

Mặt sàn sân cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

 
san choi tre em ngoai troi 1

Thi công sơn sân chơi trẻ em với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn Polyurethane và sơn Laykod Úc trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SCTE-L5-6130

Giá từ: 185.000đ

Thi công sơn 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Giảm Chấn trên nền Nhựa chống nứt mặt sân, phù hợp sân chơi trẻ em. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân chơi trẻ em tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU NHƯ SÂN US OPEN PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su như sân US OPEN chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc