Cải tạo sân cầu lông

Chọn danh mục:

san cau long 2

Sơn lại sân cầu lông với 2 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open TOPSPORTS hoá chất Đức/Mỹ

Mã sản phẩm: TS2-C700

Giá từ: 66.000đ

 • Trên nền nhựa
 • Sân không đọng vũng quá 3mm
 • Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ
 • Mặt nền không bong tóc, dộp, nút với ke nứt quá lớn > 1cm
 
san cau long 3

Sơn lại sân cầu lông với 3 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open TOPSPORTS hoá chất Đức/Mỹ

Mã sản phẩm: TS3-C705

Giá từ: 97.000đ

 • Trên nền nhựa
 • Sân không đọng vũng quá 3mm
 • Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ
 • Mặt nền không bong tóc, dộp, nút với ke nứt quá lớn > 1cm
 
san cau long 4

Sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open nền Nhựa cũ - Sơn TopSports US

Mã sản phẩm: TS4-C710

Liên Hệ

Nền Nhựa cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân cầu lông cần nâng cấp mặt sân.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san cau long 5

Sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open nền Bê Tông cũ - Sơn TopSports USA

Mã sản phẩm: TS4-C715

Giá từ: 114.000đ

Nền bê tông cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân cầu lông cần nâng cấp mặt sân.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san cau long 8

Sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open TOPSPORTS nền sân nhựa cũ

Mã sản phẩm: TS5-C720

Giá từ: 1.215.000đ

Nâng cấp sân cầu lông với 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open trên nền Nhựa cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp sân cầu lông đã sử dụng lâu năm.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san cau long 9

Sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open TOPSPORTS nền Bê Tông cũ

Mã sản phẩm: TS5-C725

Giá từ: 129.000đ

Nền bê tông cũ nâng cấp với 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân cầu lông cần nâng cấp mặt sân.

 
san cau long 10

Sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn TOPSPORTS nền Nhựa

Mã sản phẩm: TS6-C730

Giá từ: 137.000đ

6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open trên nền Nhựa cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho Gia đình, 1/2 sân cầu lông...

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san cau long 12

Sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn TOPSPORTS nền Bê Tông

Mã sản phẩm: TS6-C735

Giá từ: 144.500đ

Nền bê tông với 6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho Gia đình, 1/2 sân cầu lông...

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
san cau long 13

Sơn sân câu lông với 7 lớp sơn TopSports có HẠT Cao Su như sân us open nền nhựa.

Mã sản phẩm: TS7-C740

Giá từ: 179.500đ

 • Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam.
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
 • Phù hợp Trường Học, Công ty, Gia đình...
 
san cau long 11

Sơn sân cầu lông với 7 lớp sơn TopSport có HẠT Cao Su như sân us open trên nền Bê tông

Mã sản phẩm: TS7-C745

Giá từ: 179.500đ

 • Chống nứt mặt bê tông mọi thời tiết.
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
 • Phù hợp Gia đình, Trường học, Công ty....
 
san cau long 7

Sơn sân cầu lông với 9 lớp sơn TOPSPORTS có HẠT Cao Su như sân us open trên nền nhựa

Mã sản phẩm: TS9-C750

Giá từ: 225.500đ

Hạng mục sơn HẠT Cao Su như sân us open chống nứt cao cấp cho sân cầu lông gồm 9 lớp trong đó có những lớp HẠT Cao Su như sân us open chuyên dùng từ TopSports. 
- Chống nứt tuyệt đối mặt nhựa mọi thời tiết
- Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.

 
san cau long 6

Sơn sân cầu lông với 9 lớp sơn TOPSPORTS có 3 lớp HẠT Cao Su như sân us open

Mã sản phẩm: TS9-C755

Giá từ: 226.000đ

Làm mới sân cầu lông với bê tông là chuẩn nhất. Nền ciment đuợc xây phải là nền cốt thép độ dốc thóat nuớc tối thiểu 0.6% và đuợc thực hiện khi thời tiết nắng nóng.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn lại sân cầu lông với 2 lớp sơn cao su novasports usa

Sơn lại sân cầu lông với 2 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open NOVASPORTS USA

Mã sản phẩm: NO2-CL760

Giá từ: 77.000đ

 • Trên nền nhựa
 • Sân không đọng vũng quá 3mm
 • Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ
 • Mặt nền không bong tóc, dộp, nút với ke nứt quá lớn > 1cm
 
sơn lại sân cầu lông với 3 lớp sơn cao su novasports usa

Sơn lại sân cầu lông với 3 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open NOVASPORTS USA

Mã sản phẩm: NO3-CL763

Giá từ: 113.000đ

 • Trên nền nhựa
 • Sân không đọng vũng quá 3mm
 • Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ
 • Mặt nền không bong tóc, dộp, nút với ke nứt quá lớn > 1cm
 
sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn cao su nền nhựa cũ  sơn pu novasports us

Sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open nền Nhựa cũ - Sơn NovaSports US

Mã sản phẩm: NO4-CL766

Giá từ: 124.000đ

Nền Nhựa cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân cầu lông cần nâng cấp mặt sân.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn cao su nền nhựa cũ  sơn pu novasports us

Sơn sân cầu lông với 4 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open nền Bê Tông cũ - Sơn NovaSports USA

Mã sản phẩm: NO4-CL769

Giá từ: 134.000đ

Nền bê tông cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân cầu lông cần nâng cấp mặt sân.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn cao su novasports nền sân nhựa cũ

Sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open NOVASPORTS nền sân nhựa cũ

Mã sản phẩm: NO5-CL772

Giá từ: 143.000đ

Nâng cấp sân cầu lông với 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open trên nền Nhựa cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp sân cầu lông đã sử dụng lâu năm.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn cao su novasports nền bê tông cũ

Sơn sân cầu lông với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân us open NOVASPORTS nền Bê Tông cũ

Mã sản phẩm: NO5-CL775

Giá từ: 152.000đ

Nền bê tông cũ nâng cấp với 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân cầu lông cần nâng cấp mặt sân.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn novasports nền nhựa

Sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn NOVASPORTS nền Nhựa

Mã sản phẩm: NO6-CL778

Giá từ: 161.000đ

6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open trên nền Nhựa cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho Gia đình, 1/2 sân cầu lông...

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn novasports nền bê tông

Sơn sân cầu lông với 6 lớp sơn NOVASPORTS nền Bê Tông

Mã sản phẩm: NO6-CL781

Giá từ: 170.000đ

Nền bê tông với 6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open cho khả năng chống nứt mặt sân. Phù hợp cho Gia đình, 1/2 sân cầu lông...

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân câu lông với 7 lớp có cao su nền nhựa.

Sơn sân câu lông với 7 lớp có HẠT Cao Su như sân us open nền nhựa.

Mã sản phẩm: NO7-CL784

Giá từ: 211.000đ

 • Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam.
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
 • Phù hợp Trường Học, Công ty, Gia đình...

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
hinh 1 copy

Sơn sân cầu lông với 7 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN trên nền Bê tông

Mã sản phẩm: NO7-CL787

Giá từ: 211.000đ

 • Chống nứt mặt bê tông mọi thời tiết.
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
 • Phù hợp Gia đình, Trường học, Công ty....

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 9 lớp sơn novasports có cao su trên nền nhựa

Sơn sân cầu lông với 9 lớp sơn NOVASPORTS có HẠT Cao Su như sân us open trên nền nhựa

Mã sản phẩm: NO9-CL790

Giá từ: 265.000đ

Hạng mục sơn HẠT Cao Su như sân us open chống nứt cao cấp cho sân cầu lông gồm 9 lớp trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ NovaSports USA. 
- Chống nứt tuyệt đối mặt nhựa mọi thời tiết
- Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
sơn sân cầu lông với 9 lớp sơn novasports có 3 lớp cao su

Sơn sân cầu lông với 9 lớp sơn NOVASPORTS có 3 lớp HẠT Cao Su như sân us open

Mã sản phẩm: NO9-CL793

Giá từ: 265.000đ

Làm mới sân cầu lông với bê tông là chuẩn nhất. Nền ciment đuợc xây phải là nền cốt thép độ dốc thóat nuớc tối thiểu 0.6% và đuợc thực hiện khi thời tiết nắng nóng.

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân cầu lông tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
hinh 1 copy

Sơn sân cầu lông với 7 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân us open trên nền Bê tông

Mã sản phẩm: DE7-CL1645

Giá từ: 235.000đ

 • Chống nứt mặt bê tông mọi thời tiết.
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
 • Phù hợp Gia đình, Trường học, Công ty....
 

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU NHƯ SÂN US OPEN PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su như sân US OPEN chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc