Thảm sàn thể thao

Chọn danh mục:

Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai dòng là thảm công nghiệp và thảm dệt tay.

Xây dựng sân tennis | Thi công sân tennis Image

Thảm bóng chuyền TOPSPORTS 4.5mm kinh tế

Mã sản phẩm:

Liên Hệ

 • Giá theo m2
 • Giá tùy theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm
 • Chống ẩm mặt sân (sau khi xem mặt bằng)

 

Xây dựng sân tennis | Thi công sân tennis Image

Thảm sàn PVC trong cuộn cho cầu lông 4.0mm

Mã sản phẩm:

Giá từ: 185.000đ

 • Giá theo m2
 • Thể thao: Cầu lông
 • Tên sản phẩm:Thảm sàn PVC trong cuộn cho thảm cầu lông
 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 
1

Thảm cầu lông dày 4.5mm.

Mã sản phẩm: TVCL - 1000

Giá từ: 195.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá tùy theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm
 • Chống ẩm mặt sân (sau khi xem mặt bằng)
2

Thảm cầu lông dày 5.0mm.

Mã sản phẩm: TVCL - 1005

Giá từ: 295.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Chống ẩm sàn cầu lông sau khi khảo sát
3

Thảm cầu lông nhựa Vinyl kiểu mới 5.0mm

Mã sản phẩm: TVCL - 1010

Giá từ: 297.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chiều dày 5.0mm
 • Chống thấm mặt bê tông sau khi khảo sát
4

Thảm sàn gỗ vinyl marple cho sân cầu lông 6.0mm

Mã sản phẩm: TVCL - 1015

Giá từ: 315.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Thảm cầu lông dày 6.0mm
 • Chống thấm sàn cầu lông sau khi khảo sát
5

Thảm cầu lông màu gỗ 8.0mm

Mã sản phẩm: TVCL - 1020

Giá từ: 645.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Thảm cầu lông màu gỗ
 • Chống thấm sàn cầu lông sau khi khảo sát
6

Thảm di động sân cầu lông chất liệu Vinyl PVC 5.0mm

Mã sản phẩm: tvcl - 1025

Giá từ: 295.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Thảm cầu lông di động 5.0mm
 • Chống thấm sàn bê tông cầu lông sau khi khảo sát
1

Thảm vinyl pickleball 4,5mm

Mã sản phẩm: TVP - 10000

Giá từ: 265.000đ

 • Sàn pickleball vinyl 4,5mm
 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
2

Thảm pickleball nhựa Vinyl kiểu mới 5.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10005

Giá từ: 297.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chiều dày 5.0mm
 • Chống thấm mặt bê tông sau khi khảo sát
3

Thảm pickleball dày 5.0mm.

Mã sản phẩm: TVP - 10010

Giá từ: 295.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Chống ẩm sàn pickleball sau khi khảo sát
4

Thảm sàn gỗ vinyl marple cho sân pickleball 6.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10015

Giá từ: 315.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Thảm pickleball dày 6.0mm
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
5

Thảm pickleball màu gỗ 8.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10020

Giá từ: 645.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Thảm pickleball màu gỗ
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
6

Thảm di động sân pickleball chất liệu Vinyl PVC 5.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10025

Giá từ: 295.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Thảm pickleball di động 5.0mm
 • Chống thấm sàn bê tông pickleball sau khi khảo sát
7

Thảm pickleball chất lượng cao 5.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10030

Giá từ: 299.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chưa bao gồm kẽ logo
 • Chống thấm sàn bê tông pickleball sau khi khảo sát
8

Thảm pickleball tổng hợp 5.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10035

Giá từ: 300.000đ

 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn bê tông sau khi khảo sát
9

Sàn pickleball PVC Thạch Gia Trang 4.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10040

Giá từ: 230.000đ

Thể thao: pickleball
Tên sản phẩm: Thảm pickleball PVC Thạch Gia Trang
Giá thay đổi theo số lượng
Chưa bao gồm công lắp đặt

10

Sàn sân pickleball PVC công nghệ mới 5.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10045

Giá từ: 290.000đ

 • Thể thao: pickleball
 • Tên sản phẩm: thảm sân pickleball PVC công nghệ mới
 • Giá thay đổi theo số lượng
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
11

Thảm pickleball TOPFLOR dày 3.5mm

Mã sản phẩm: TVP - 10050

Giá từ: 228.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
12

Thảm pickleball TOPFLOR dày 4.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10055

Giá từ: 275.000đ

 • Giá theo m2
 • Chưa bao gồm công lắp đặt, bề mặt thảm
 • Giá thay đổi theo bề mặt thảm
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
13

Thảm pickleball dày TOPFLOR 4.5mm

Mã sản phẩm: TVP - 10060

Giá từ: 325.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá tùy theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm
 • Chống ẩm mặt sân (sau khi xem mặt bằng)
14

Thảm pickleball TOPFLOR dày 5.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10065

Giá từ: 375.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
15

Thảm pickleball TOPFLOR dày 5.5mm

Mã sản phẩm: TVP - 10070

Giá từ: 425.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
16

Thảm pickleball TOPFLOR dày 6.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10075

Giá từ: 475.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
17

Thảm pickleball TOPFLOR dày 6.5mm

Mã sản phẩm: TVP - 10080

Giá từ: 525.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát

 

18

Thảm pickleball TOPFLOR dày 7.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10085

Giá từ: 575.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát

 

19

Thảm pickleball TOPFLOR dày 7.5mm

Mã sản phẩm: TVP - 10090

Giá từ: 635.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát
20

Thảm pickleball TOPFLOR dày 8.0mm

Mã sản phẩm: TVP - 10095

Giá từ: 685.000đ

 • Giá theo m2
 • Giá thay đổi theo số lượng, bề mặt thảm
 • Chưa bao gồm công lắp đặt
 • Chống thấm sàn pickleball sau khi khảo sát

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU NHƯ SÂN US OPEN PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su như sân US OPEN chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc