Sơn sân bóng rổ

Chọn danh mục:

Trong NBA và NCAA, kích thước sân bóng rổ là: 15.24m rộng và 28.65m dài.
Kích thước sân bóng rổ gần chuẩn: 13.75m x 23.77m
Kích thước sân bóng rổ với 1 rổ cao cấp: 9.14m x 15.06 m

1554445346702  copy

Sơn lại sân bóng rổ với 2 lớp sơn DECOTURF USA trên mặt nhựa

Mã sản phẩm: SBR-D2-200

Giá từ: 89.000đ

Sửa chữa và sơn lại 2 lớp cho sân bóng rổ khi mặt sân không đọng vũng quá 3mm, hơn nữa nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ, mặt nền không bong tóc, dộp, nứt với ke nứt quá lớn hơn 1cm. Công ty chúng tôi chuyên thi sơn bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

son san tennis 02

Sơn lại sân bóng rổ với 2 lớp sơn DECOTURF USA trên nền ciment

Mã sản phẩm: SBR-D2-205

Giá từ: 94.000đ

Trên mặt nền là bê tông xi măng,
Cho mặt sân sơn lại,
Sân không đọng vũng quá 3mm,
Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ,
Mặt nền không bong tóc, dộp, nứt với ke nứt không lớn hơn 1cm. Công ty chúng tôi chuyên thi sơn bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
1555562015351

Sơn lại sân bóng rổ 3 lớp có sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane và Sơn DECOTURF USA trên mặt nhựa

Mã sản phẩm: SBR-D3-R210

Giá từ: 119.000đ

 • Trên nền nhựa,
 • Dùng cho sân bóng rổ sơn lại
 • Sân không đọng vũng quá 3mm,
 • Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ,
 • Mặt nền không bong tóc, dộp, nút với ke nứt quá lớn hơn 1cm.

Công ty chúng tôi chuyên thi công sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
son san tennis 03

Sơn lại sân bóng rổ với 3 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DECOTURF USA trên mặt ciment

Mã sản phẩm: SBR-D3-212

Giá từ: 124.000đ

Trên mặt xi măng,
Dùng cho sân sơn lại,
Sân không đọng vũng quá 3mm,
Nền sơn hiện hữu cũng phải là sơn thể thao từ Mỹ,
Mặt nền không bong tóc, dộp, ke nứt không lớn hơn 1cm. Công ty chúng tôi chuyên thi sơn bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

1564722658287

Sơn sân bóng rổ với 4 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN nền Nhựa cũ - Sơn DecoTurf US

Mã sản phẩm: SBR-D4-220

Giá từ: 148.000đ

Sửa chữa nền sân bóng rổ cũ, và sơn nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane cho banh tưng chuẩn, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân bóng rổ cần nâng cấp mặt sân.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

hoocmon

Sơn sân bóng rổ với 4 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN nền Bê Tông cũ - Sơn DecoTurf US

Mã sản phẩm: SBR-D4-230

Giá từ: 154.000đ

Nền bê tông cũ nâng cấp với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN cho banh tưng chuẩn khi bóng va chạm, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân bóng rổ cần nâng cấp mặt sân.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

img 5867

Sơn sân bóng rổ với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DECOTURF nền sân nhựa cũ

Mã sản phẩm: SBR-D5-240

Giá từ: 178.000đ

Làm mặt sân bóng rổ với 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane trên nền nhựa cho banh tưng chuẩn khi bóng va chạm, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp sân bóng rổ đã sử dụng lâu năm.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

20141111 145223 copy

Sơn sân bóng rổ với 5 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DECOTURF nền Bê Tông cũ

Mã sản phẩm: SBR-D5-250

Giá từ: 183.000đ

Nền bê tông cũ nâng cấp với 5 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane cho banh tưng chuẩn khi bóng va chạm, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho sân bóng rổ cần nâng cấp mặt sân.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
mu1

Sơn sân bóng rổ với 6 lớp sơn DECOTURF nền Nhựa

Mã sản phẩm: SBR-D6-260

Giá từ: 208.000đ

6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN trên nền nhựa mới cho banh tưng chuẩn khi bóng va chạm, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho Gia đình, 1/2 sân bóng rổ...
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

mu2

Sơn sân bóng rổ với 6 lớp sơn DECOTURF nền Bê Tông

Mã sản phẩm: SBR-D6-270

Giá từ: 213.000đ

Nền bê tông mới với 6 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane cho banh tưng chuẩn khi bóng va chạm, đồng thời chống nứt mặt sân. Phù hợp cho Gia đình, 1/2 sân bóng rổ...
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

mu23

Sơn sân bóng rổ với 7 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN USA DECOTURF trên nền nhựa.

Mã sản phẩm: SBR-D7-280

Giá từ: 238.000đ

 • Cho mặt sân nhựa mới
 • Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam.
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
 • Phù hợp Trường Học, Công ty, Gia đình...

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
mu34

Sơn sân bóng rổ với 7 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN USA DECOTURF trên nền Bê tông

Mã sản phẩm: SBR-D7-285

Giá từ: 243.000đ

 • Chống nứt mặt bê tông mọi thời tiết,
 • Dùng cho sân bóng rổ làm mới,
 • Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn,
 • Phù hợp Gia đình, Trường học, Công ty....

Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

 
ro 3

Sơn sân bóng rổ với 9 lớp sơn USA DECOTURF có HẠT Cao Su như sân US OPEN trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SBR-D9-290

Giá từ: 305.000đ

Sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN chống nứt cao cấp cho sân bóng rổ gồm 9 lớp trong đó có những lớp HẠT Cao Su như sân US OPEN chuyên dùng và sơn DecoTurf USA. 
- Chống nứt tuyệt đối mặt nhựa mọi thời tiết
- Cho độ dày chuẩn khi dội bóng dưới sàn.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

sanbongro1

Sơn sân bóng rổ với 9 lớp sơn DECOTURF có 4 lớp HẠT Cao Su như sân US OPEN trên mặt bê tông

Mã sản phẩm: SBR-D9-300

Giá từ: 310.000đ

Làm mới sân bóng rổ với bê tông là chuẩn nhất cho sự trả bóng khi vận động viên dội banh xuống nền. Nền ciment đuợc xây phải là nền cốt thép độ dốc thóat nuớc tối thiểu 0.6% và đuợc thực hiện khi thời tiết nắng nóng.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

tien giang

Xây dựng mới sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền nhựa - Sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DecoTurf USA

Mã sản phẩm: XM-1-S305

Giá từ: 880.000đ

Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
Phù hợp Gia đình, Chung cư...
Nền hạ 20cm
Nhựa 5cm
Sơn 7 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane
Công ty chúng tôi chuyên thi công sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

trụ bóng rổ nhơn trạchxxxc

Xây dựng mới sân bóng rổ với 1 rổ chuẩn - Nền Bê Tông - Sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DecoTurf USA

Mã sản phẩm: XM-1-S310

Giá từ: 1.100.000đ

Diện tích cho sân chỉ có 1 rổ chuẩn: 9.14m x 13.46m.
Phù hợp Gia đình, Chung cư...
Nền hạ 20cm
Bê tông cốt thép 8cm
Sơn 6 lớp HẠT Cao Su như sân US OPEN Decoturf USA
Công ty chúng tôi chuyên thi công sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

sơn sân bóng rổ chất lượng

Thi công mới sân bóng rổ chuẩn - Nền nhựa - Sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DecoTurf USA

Mã sản phẩm: MU-BR315

Giá từ: 865.000đ

Diện tích cho sân bóng rổ chuẩn: 15m x 28m.
Phù hợp cho chuyên nghiệp, luyện tập...
Nền hạ 20cm
Nhựa 5cm
Sơn 7 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane

Công ty chúng tôi chuyên thi công sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi công sân bóng rổ giá tốt

Thi công mới sân bóng rổ chuẩn - Nền bê tông - Sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN DecoTurf USA

Mã sản phẩm: MU-BR317

Giá từ: 1.150.000đ

 • Diện tích cho sân bóng rổ chuẩn: 15m x 28m.
 • Phù hợp luyện tập, thi đấu...
 • Nền hạ 20cm
 • Nhựa 5cm
 • Sơn 9 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane 

Công ty chúng tôi chuyên thi công sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 15

Sơn sân bóng rổ với 2 lớp sơn PLEXIPAVE USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: SBR-P2-320

Giá từ: 78.000đ

Dành sơn lại mặt sân bóng rổ cũ. Thi công sơn sân bóng rổ 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

son san tennis 01

Sơn sân bóng rổ với 2 lớp sơn PLEXIPAVE USA trên mặt xi măng

Mã sản phẩm: SBR-P2-321

Giá từ: 82.000đ

Dành sơn lại mặt sân bóng rổ cũ. Thi công sơn sân bóng rổ 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.
thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 12.

Sơn sân bóng rổ 3 lớp PLEXIPAVE USA nền nhựa

Mã sản phẩm: SBR-P3-322

Giá từ: 108.000đ

Dành sơn lại mặt sân bóng rổ cũ. Thi công sơn sân bóng rổ 3 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao.
Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 9

Sơn sân bóng rổ 3 lớp PLEXIPAVE USA trên xi măng

Mã sản phẩm: SBR-P3-323

Giá từ: 112.000đ

Sơn lại mặt sân bóng rổ nền bê tông xi măng cũ. Thi công sơn sân bóng rổ 3 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền bê tông xi măng không bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 27

Sơn sân bóng rổ 4 lớp PLEXIPAVE USA nền nhựa

Mã sản phẩm: SBR-P4-325

Giá từ: 139.000đ

Sơn lại sân bóng rổ 4 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 26

Sơn sân bóng rổ 4 lớp PLEXIPAVE USA nền xi măng

Mã sản phẩm: SBR-P4-327

Giá từ: 144.000đ

Sơn lại sân bóng rổ 4 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền bê tông bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 30

Sơn sân bóng rổ 5 lớp PLEXIPAVE USA nền nhựa

Mã sản phẩm: SBR-P5-329

Giá từ: 169.000đ

Sơn lại sân bóng rổ 5 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 29

Sơn sân bóng rổ 5 lớp PLEXIPAVE USA nền xi măng

Mã sản phẩm: SBR-P5-330

Giá từ: 173.000đ

Sơn lại sân bóng rổ 5 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền bê tông bị lún, nứt, bong dộp. Hệ thống sơn chuyên sân bóng rổ tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá. 

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 8

Sơn sân bóng rổ 6 lớp sơn NOVASPORTS USA nền nhựa

Mã sản phẩm: BR6-335

Giá từ: 189.000đ

Thi công sơn sân bóng rổ với những lớp sơn chuyên nghiệp hướng tới việc giảm chi phí bảo trì, đồng thời tăng cường các tính năng bề mặt, chúng tôi tối đa hiệu suất chơi trên sân bóng rổ. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

thi cong son san bong ro mu chuyen nghiep 11

Sơn sân bóng rổ với 6 lớp sơn NOVASPORTS USA trên nền bê tông xi măng

Mã sản phẩm: BR6-1510

Giá từ: 199.000đ

Thi công sơn sân bóng rổ với những lớp sơn Novasports USA chuyên nghiệp hướng tới việc giảm chi phí bảo trì, đồng thời tăng cường các tính năng bề mặt, chúng tôi tối đa hiệu suất chơi trên sân bóng rổ. Công ty chúng tôi chuyên sơn sân bóng rổ tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... và trên cả nước, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU NHƯ SÂN US OPEN PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su như sân US OPEN chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc