Sơn sân cầu mây

Chọn danh mục:

mu 1

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN Cushion chống nứt MIXSPORTS trên nền nhựa đường

Mã sản phẩm: MU-CM50010

Giá từ: 65.000đ

Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp.
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

cm 29

Sơn 2 lớp sân cầu mây với Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt MIXSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50020

Giá từ: 67.000đ

2 lớp Sơn có HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

mu 4

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50030

Giá từ: 75.000đ

2 lớp Sơn có HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

mu 5

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt TOPSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50040

Giá từ: 77.000đ

Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp.
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

mu 6

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn Novasports USA trên nền nhựa đường

Mã sản phẩm: MU-CM50050

Giá từ: 85.000đ

Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp.
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

mu 9

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn DecoTuf USA trên mặt nhựa đường

Mã sản phẩm: MU-CM50060

Giá từ: 87.000đ

- Sơn lại 02 lớp có Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt PU
- Không bị lún, nứt, bong dộp. 
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao  

mu 10

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn màu Novasports USA trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50070

Giá từ: 87.000đ

2 lớp Sơn có HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp sơn màu Novasports USA. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

mu 11

Sơn sân cầu mây với 2 lớp với sơn màu Laykold US OPEN 2020 trên mặt nhựa đường

Mã sản phẩm: MU-CM50080

Giá từ: 89.000đ

Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân bóng chuyền 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp.
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

 
mu 14

Sơn sân cầu mây với 2 lớp sơn với sơn Laykold US OPEN 2020 trên mặt ciment

Mã sản phẩm: MU-CM50090

Giá từ: 91.000đ

- Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 2 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền bê tông xi măng:
- Không bị lún, nứt, bong dộp. 
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao.

mu 16

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT cao su chống nứt MIXSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50110

Giá từ: 95.000đ

- Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 3 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền bê tông xi măng:
- Không bị lún, nứt, bong dộp. 
- Vũng động không quá 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

mu 17

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt MIXSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50120

Giá từ: 97.000đ

3 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây  trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

mu 20

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt POLEXFLOR trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50130

Giá từ: 102.000đ

- Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 3 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn
- Vũng đọng khoáng 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

mu 21

Sơn sân cầu mây ới 3 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt POLEXFLOR trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50140

Giá từ: 104.000đ

3 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn POLEXFLOR. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

mu 22

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50150

Giá từ: 105.000đ

- 3 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây  trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

mu 24

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt TOPSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50160

Giá từ: 107.000đ

3 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

cm 12

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống nứt và NOVASPORTS USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50170

Giá từ: 121.000đ

- Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 3 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn
- Vũng đọng khoáng 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao.

cm 8

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt PU và DecoTurf USA

Mã sản phẩm: MU-CM50180

Giá từ: 125.000đ

- Sơn lại 03 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt PU
- Không bị lún, nứt, bong dộp. 
- Vũng động khoảng 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao.

cm 46

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn Laykold US OPEN 2020 với sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50190

Giá từ: 135.000đ

- Sơn lại 03 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt PU
- Không bị lún, nứt, bong dộp. 
- Vũng động khoảng 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

cm 33

Sơn sân cầu mây 3 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN chống nứt Novasports USA với trên nền bê tông ciment

Mã sản phẩm: MU-CM50210

Giá từ: 137.000đ

  • Sơn có HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt POLYURETHANHE
  • Qui trình sơn 3 lớp sơn Novasports USA với sân không bị bong dộp từ gốc bê tông.
  • Nền sơn hiện hữu cũng là sơn Mỹ
  • Có CQ/CO công chứng.
cm 19

Sơn sân cầu mây với 3 lớp sơn HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt PU và sơn DecoTuf USA, nền ciment

Mã sản phẩm: MU-CM50220

Giá từ: 142.000đ

- Sơn lại 03 lớp có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống Nứt Polyurethane
- Không bị lún, nứt, bong dộp. 
- Vũng động khoảng 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

cm 1

Sơn 3 lớp sân cầu mây Laykold US OPEN 2020 với sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt trên mặt xi măng.

Mã sản phẩm: MU-CM50230

Giá từ: 147.000đ

- Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây gồm 3 lớp trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ Laykold US Open 2020. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi trên thế giới và được ưa chuộng nhất vì có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN:
- Chống nứt mặt bê tông xi măng vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Dùng cho mặt sân đất cứng US Open hàng năm từ năm 2020 

 
cm 27

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt MIXSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50240

Giá từ: 125.000đ

4 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

cm 34

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt MIXSPORTS nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50250

Giá từ: 127.000đ

4 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

cm 67

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống nứt PU và Sơn POLEXFLOR trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50260

Giá từ: 130.000đ

Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây  4 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn
- Vũng đọng trên 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

cm 55

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống nứt PU và Sơn POLEXFLOR trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50270

Giá từ: 133.000đ

- Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 4 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn
- Vũng đọng trên 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao 

cm 36

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50280

Giá từ: 135.000đ

4 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây  trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

cm 35

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt TOPSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MU-CM50290

Giá từ: 146.000đ

4 lớp Sơn HẠT cao su như sân US OPEN chống nứt cho sân cầu mây trong đó có những lớp HẠT cao su như sân US OPEN chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

cm 52

Sơn sân cầu mây với 4 lớp sơn có HẠT Cao Su như sân US OPEN Chống nứt và NOVASPORTS USA trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MU-CM50310

Giá từ: 155.000đ

- Sơn lại mặt sân cầu mây cũ. Thi công sơn sân cầu mây 4 lớp chỉ áp dụng phù hợp cho nền nhựa:
- Không bị lún, nứt, bong dộp tương đối lớn
- Vũng đọng trên 3mm
- Hệ thống sơn chuyên sân cầu mây tạo độ nẩy banh tốt nhất cho các trường đại học và Trung tâm thể thao. 

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU NHƯ SÂN US OPEN PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su như sân US OPEN chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc