Cầu Lông và Phụ Kiện

Chọn danh mục:

Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.

8

Thảm sân cầu lông kinh tế 50000

Mã sản phẩm: MU-TS001

Giá từ: 135.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm. 
tham cau long my uc pro

Thảm sàn cầu lông kinh tế 50010

Mã sản phẩm: MU-TS005

Giá từ: 165.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm. 
6

Thảm cầu lông với hoa văn thiên thạch 50020

Mã sản phẩm: MU-TS010

Giá từ: 170.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
alibaba suppler badminton court mat with dene

Thảm cầu lông với mô hình dene hoặc cát 50030

Mã sản phẩm: MU-TS015

Giá từ: 195.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
alibaba suppler badminton court floor mat with

Thảm lót sàn cầu lông với mặt cát pha lê 50040

Mã sản phẩm: MU-TS020

Giá từ: 215.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
2

Thảm sàn cầu lông với bề mặt da rắn 50050

Mã sản phẩm: MU-TS025

Giá từ: 225.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
10

Thảm lót sàn cầu lông kinh tế 50060

Mã sản phẩm: MU-TS030

Giá từ: 185.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
7

Thảm cầu lông với độ dày 3,5MM 50070

Mã sản phẩm: MU-TS035

Giá từ: 175.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
5

Thảm lót sàn cầu lông có độ dày 4,5MM với bề mặt Diamonds Series

Mã sản phẩm: MU-TS040

Giá từ: 235.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
11

Thảm sân cầu lông cao cấp 7.0MM

Mã sản phẩm: MU-TS045

Giá từ: 445.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm. 
alibaba supplier 4 7mm thickness meteorite surface

Thảm độ dày 4.7MM bề mặt sàn thể thao PVC cho sân cầu lông

Mã sản phẩm: MU-TS050

Giá từ: 268.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
12

Sàn thể thao ngoài trời cho sân cầu lông độ dày 5.0MM

Mã sản phẩm: MU-TS055

Giá từ: 275.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
alibaba supplier pvc sport flooring for badminton

Sàn nhựa thể thao PVC cho thảm cầu lông có độ dày 4,0MM

Mã sản phẩm: MU-TS060

Giá từ: 195.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
tham cau long my uc 2

Sàn nhựa thể thao PVC cho thảm cầu lông có độ dày 4,5MM

Mã sản phẩm: MU-TS065

Giá từ: 220.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.

Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.

 
14

Sàn thể thao PVC cho sân cầu lông bề mặt 6mm

Mã sản phẩm: MU-TS070

Giá từ: 355.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
alibaba suppler 4 5mm thickness badminton court

Thảm lót sàn cầu lông có độ dày 4.5MM với mặt sân pha lê

Mã sản phẩm: MU-TS075

Giá từ: 220.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
4

Sàn gỗ thể thao PVC thay thế 4.5MM cho sân cầu lông

Mã sản phẩm: MU-TS080

Giá từ: 218.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm. 
9

Thảm sàn cầu lông 6.0MM cho sân cầu lông

Mã sản phẩm: MU-TS085

Giá từ: 365.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
 
3

Sàn thể thao PVC cho Sân cầu lông có độ dày 4,5MM

Mã sản phẩm: MU-TS090

Giá từ: 220.000đ

 • Giá trên thay đổi theo số lượng
 • Giá chưa bao gồm công lắp đặt
 • Tùy theo bờ mặt của thảm.
 • Chưa bao gồm kẽ logo trên thảm.
 • Mặt sàn bê tông thi công hiện hữu phải phẳng, không ẩm.
1

Thảm cầu lông dày 4,5mm

Mã sản phẩm: CL-45

Giá từ: 270.000đ

 • Thiết kế theo nhu cầu.
 • Giá theo số lượng.
 • Tùy theo thời điểm thi công.
 • Giá chưa bao gồm kẽ logo
 • Giá chưa bao gồm chống thấm mặt sàn bê tông (nếu có)
thamcaulong4.5mm2 copy

Thảm cầu lông dày 3,5mm

Mã sản phẩm: LC-35

Giá từ: 185.000đ

 • Thiết kế theo nhu cầu.
 • Giá theo số lượng.
 • Tùy theo thời điểm thi công.
 • Giá chưa bao gồm kẽ logo
 • Giá chưa bao gồm chống thấm sàn (nếu có)
thamcaulong3.5mm copy

Thảm cầu lông dày 5,0mm

Mã sản phẩm: CL-50

Giá từ: 290.000đ

 • Thiết kế theo nhu cầu.
 • Giá theo số lượng.
 • Tùy theo thời điểm thi công.
 • Chưa bao gổm kẽ logo
 • Giá chưa bao gồm chống thấm mặt sàn (nếu có)
tru bong chuyen di dong

Trụ cầu lông đối trọng di động Mỹ Úc

Mã sản phẩm: MU-TCL222

Giá từ: 2.990.000đ

Trụ cầu lông di động được thiết kế chắc chắn bằng sắt, sơn tĩnh điện với đối trọng 30kg/ trụ, di chuyển bằng 2 bánh xe mang lại sự tiện dụng khi sử dụng.

Ghi chú: Giá theo số lượng và thời điểm.

 
jpg187957ec98bda005ec70e6f225ad7f43ac492246f14f83879^pimgpsh fullsize distr copy

Trụ cầu lông điều chỉnh chiều cao đối trọng di động ngoài trời Mỹ Úc.

Mã sản phẩm: CL-T86

Giá từ: 12.900.000đ

Trụ cầu lông điều chỉnh chiều cao từ 1.55m - 2.55m, phù hợp ngoài trời được thiết kế chắc chắn bằng sắt, sơn tĩnh điện với đối trọng 115 kgs, di chuyển bằng 2 bánh xe mang lại sự tiện dụng khi sử dụng.

Ghi chú: Giá tùy theo số lượng và thời điểm. 

 
untitled 1

Lưới cầu lông thi đấu Mỹ Úc

Mã sản phẩm: MU-LCL120

Giá từ: 179.000đ

Lưới cầu lông siêu bền từ Mỹ Úc chính thức đáp ứng tiêu chuẩn nhà riêng, công ty. 

Ghi chú: Giá trên theo số lượng

 
ghe trong tai cau long.21

Ghế trọng tài cầu lông Mỹ Úc cao 2m. Sắt ống 42

Mã sản phẩm: CL-GTT2

Giá từ: 3.480.000đ

Ghế trọng tài cầu lông, cầu mây được bán từ công ty chúng tôi phù hợp trường đại học hoặc khu tập thể thao tập luyện liên tục từ các vận động viên.

Ghi chú: Giá trên phụ thuộc vào số lượng, địa điểm giao hàng và lắp đặt.

 
ghe cau long

Ghế trọng tài cầu lông Mỹ Úc cao 2m. Sắt ống 42

Mã sản phẩm: CL-GTT25

Giá từ: 3.650.000đ

Chúng tôi cung cấp ghế trọng tài phù hợp trường đại học hoặc khu tập thể thao tập luyện liên tục từ các vận động viên.

Ghi chú: Giá trên phụ thuộc vào số lượng, địa điểm giao hàng và lắp đặt.

 

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU NHƯ SÂN US OPEN PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su như sân US OPEN Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su như sân US OPEN chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc