Thi công sân bóng ném

Chọn danh mục:

31

Thi công sân bóng ném trên nền nhựa và Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn TopSports

Mã sản phẩm: MUBN -130

Giá từ: 770.000đ

Diện tích cho sân chuẩn Quốc Tế: 9.14m x 19.50m, phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp. Hạng mục xây sân bóng ném: Nền hạ 15cm, Nhựa nguội 5cm, Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane giảm chấn và chống nứt TopSports. Thi công sân bóng ném với sơn TopSports là phổ biến hiện nay.

25

Thi công sân bóng nén trên nền xi măng, sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn Topsports

Mã sản phẩm: MUBN - 140

Giá từ: 810.000đ

Diện tích cho sân chuẩn Quốc Tế: 9.14m x 19.50m, phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp. Hạng mục xây sân bóng ném: Nền hạ 15cm, bê tông cốt thép 8cm, Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports giảm chấn và chống nứt mặt sân .Thi công sân bóng ném với sơn TopSports là phổ biến hiện nay.

15

Thi công sân bóng ném trên nền nhựa nóng và Sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn cùng DecoTurf US

Mã sản phẩm: MUBN - 160

Liên Hệ

Diện tích cho sân chuẩn Quốc Tế: 9.14m x 19.50m, phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp. Hạng mục xây sân bóng ném: Nền hạ 15cm, nền nhựa nóng 5cm, Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports giảm chấn và chống nứt mặt sân .Thi công sân bóng ném với sơn giảm chấn và chống nứt là phổ biến hiện nay.

9

Thi công sân bóng ném trên nền xi măng, sơn Cao Su POLYURETHANE giảm chấn và DecoTurf US

Mã sản phẩm: MUBN - 170

Giá từ: 920.000đ

Diện tích cho sân chuẩn Quốc Tế: 9.14m x 19.50m, phù hợp trường học, thi đấu chuyên nghiệp. Hạng mục xây sân bóng ném: Nền hạ 15cm, bê tông cốt thép 8cm, Sơn 7 lớp có Cao Su Polyurethane TopSports giảm chấn và chống nứt mặt sân .Thi công sân bóng ném với sơn cao su giảm chấn và chống nứt là phổ biến hiện nay. 

14

Thi công sân bóng ném kinh tế 170

Mã sản phẩm: MUBN - 170

Giá từ: 699.000đ

- Nền hạ 15cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

20

Thi công sân bóng ném kinh tế 180

Mã sản phẩm: MUBN - 180

Giá từ: 728.000đ

- Nền hạ 15cm cos 00 
- Nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

8

Thi công sân bóng ném kinh tế 190

Mã sản phẩm: MUBN - 190

Giá từ: 755.000đ

- Nền hạ 15cm cos 00 
- Bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

32

Thi công sân bóng ném kinh tế 200

Mã sản phẩm: MUBN - 210

Giá từ: 720.000đ

- Làm nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

33

Thi công sân bóng ném kinh tế 210

Mã sản phẩm: MUBN - 210

Giá từ: 748.000đ

- Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

34

Thi công sân bóng ném kinh tế 220

Mã sản phẩm: MUBN - 220

Giá từ: 774.000đ

Nền hạ 20cm cos 00 
- Bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE chống nứt mặt sân, giảm chấn thương
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

26

Thi công sân bóng ném kinh tế 230 - US DECOTURF

Mã sản phẩm: MUBN - 230

Giá từ: 695.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Đổ nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, US DECOTURF 
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Cung cấp hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

1

Thi công sân bóng ném kinh 240 - US DECOTURF

Mã sản phẩm: MUBN - 240

Giá từ: 725.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, US DECOTURF
- Hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

30

Thi công sân bóng ném kinh tế 250 - US DECOTURF

Mã sản phẩm: MUBN - 250

Giá từ: 750.000đ

- Nền hạ 15cm cos 00 
- Bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, US DECOTURF
- Hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

28

Thi công sân bóng ném kinh tế 260 -US DECOTURF 20

Mã sản phẩm: MUBN - 260

Giá từ: 718.000đ

- Xây nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, USA DECOTURF
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

7

Thi công sân bóng ném kinh tế 270 - US DECOTURF

Mã sản phẩm: MUBN - 270

Giá từ: 745.000đ

- Xây Nền hạ 20cm cos 00 
- Nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, USA DECOTURF
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

27

Thi công sân bóng ném kinh tế 280 - US DECOTURF

Mã sản phẩm: MUBN - 280

Giá từ: 770.000đ

- Nền hạ 20cm cos 00 
- Bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, USA DECOTRUF
- Hệ thống hàng rào cao 3.6m
- Hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

35

Thi công sân bóng ném kinh tế 290 - US NOVASPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 290

Giá từ: 693.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Thi công nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, US NOVASPORTS 
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

36

Thi công sân bóng ném kinh tế 300 - US NOVASPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 300

Giá từ: 723.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Thi công nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, US NOVASPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Cung cấp hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

37

Thi công sân bóng ném kinh tế 310 - US NOVASPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 310

Giá từ: 748.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Thi công bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, US NOVASPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

38

Thi công sân bóng ném kinh tế 320 -US NOVAPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 320

Giá từ: 716.000đ

- Xây nền hạ 20cm cos 00 
- Thi công nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, USA NOVASPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports

39

Thi công sân bóng ném kinh tế 330 - US NOVASPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 330

Giá từ: 742.000đ

- Xây nền hạ 20cm cos 00 
- Thi công nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, USA NOVASPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

40

Thi công sân bóng ném kinh tế 340 -US NOVASPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 340

Giá từ: 768.000đ

- Xây Nền hạ 20cm cos 00 
- Thi công bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE, USA NOVASPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 3.6m
- Lắp đặt hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

41

Thi công sân bóng ném kinh tế 350 - TOPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 350

Giá từ: 683.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Thi công nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

42

Thi công sân bóng ném kinh tế 360 - TOPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 360

Giá từ: 713.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Thi công nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Cung cấp hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports

43

Thi công sân picklball kinh tế 370 - TOPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 370

Giá từ: 738.000đ

- Xây nền hạ 15cm cos 00 
- Thi công bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 2.4m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

44

Thi công sân bóng ném kinh tế 380 -TOPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 380

Giá từ: 706.000đ

- Xây nền hạ 20cm cos 00 
- Thi công nhựa Nguội 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

29

Thi công sân bóng ném kinh tế 390 - TOPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 390

Giá từ: 758.000đ

- Xây Nền hạ 20cm cos 00 
- Thi công bê tông cốt thép dày 8cm
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 3.6m
- Lắp đặt hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

47

Thi công sân bóng ném kinh tế 400 - TOPSPORTS

Mã sản phẩm: MUBN - 400

Giá từ: 732.000đ

- Xây nền hạ 20cm cos 00 
- Thi công nhựa nóng 5cm Việt Nam
- 7 lớp sơn có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS
- Làm hệ thống hàng rào cao 3.6m VN
- Lắp đặt hệ thống đèn Led TopSports 4 bộ/1sân VN
- Cung cấp dụng cụ trên sân bóng ném hiệu TopSports 

THI CÔNG SÂN TENNIS CỨNG US OPEN

Sân tennis đất cứng là mặt sân làm từ nhựa đường hoặc bê tông xi măng sau đó phủ những lớp sơn HẠT CAO SU PU. Những mặt sân đất cứng nổi tiếng là sân giải Mở Rộng US OPEN.

THI CÔNG SÂN TENNIS ĐẤT NỆN ROLAND GAROSS

Sân đất nện có bề mặt chậm nhất cho tốc độ bóng. Những cú giao bóng có độ nảy cao như cú đánh xoáy trên mặt đất dễ dàng hơn do tốc độ của quá bóng giảm xuống, điều này lý tưởng cho những người chơi có lối phòng thủ. Sân đất nện thường có

SƠN SÂN THỂ THAO

Sơn sân bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, sân chơi trẻ em, và sơn sàn thể thao đa năng với nhiều loại sơn chuyên dùng có HẠT Cao Su Polyurethane giảm chấn, chống nứt và chống trơn trượt.

CẢI TẠO SÂN THỂ THAO

Sơn TOPSPORTS chuyên dùng cải tạo và sơn sân tennis với giá tốt nhất hiện nay cùng với sơn Novasports từ USA  với nhiều chuẩn loại khác nhau từ thông dụng tới cao cấp đều có tại chúng tôi. Giá cà hợp lý nhất cho gia đình và các

THI CÔNG ĐƯỜNG CHẠY, ĐIỀN KINH, ĐƯỜNG PITCH

Mỹ Úc thi công đường chạy, điền kinh, đường pitch với sơn có HẠT Cao su chuyên dùng trên bê tông xi măng, nhựa đường. Chất lượng sơn vượt trội nhất trong các dòng sơn đường chạy, điền kinh từ Mỹ. Chúng tôi có giá rẻ cho những đường chạy

THI CÔNG SÀN THỂ THAO PHỔ BIẾN

Chúng tôi thi công sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân cầu lông và sân trẻ em từ cao cấp tới phổ biến theo nhu cầu sử dụng của Quý khách. Vật liệu sơn có Cao Su giảm chấn được chúng tôi nhập từ Mỹ/Úc và Châu Âu.

Cung cấp vật liệu, dụng cụ, phụ kiện

Bền chắc, đúng kích thước thi đấu Quốc Tế, đó là dụng cụ cho sân tennis được Công ty Mỹ Úc cung cấp, bán trên thị trường. Với nhiều mẫu mã đẹp và giá cả hợp lý. Từ máy bắn banh tennis tới lưỡi gạt nước cao su,....tất cả đều được tìm thấy tại đây!
Thoải mái và không hấp thu nhiệt trong khi chơi là những gì mà thảm bóng chuyền của chúng tôi mang lại đôi chân bạn. Thảm được sản xuất theo công nghệ Châu Âu và Úc với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Trụ bóng chuyền, lưới bóng chuyền được chúng
Chất lượng tuyệt vời trong bộ sưu tập cột bóng rổ cố định, trụ bóng rổ di động,lưới bóng rổ, vành rổ ... và các phụ kiện bóng rổ khác. Qúy khách có thể tìm kiếm đầy đủ ngay trong website này của chúng tôi với giá cả hợp lý nhất cho mọi nhu cầu
Mỹ Úc cung cấp bàn bóng bàn và sàn tập boxing theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi luôn hương tới giá cà hợp lý nhất với tiêu chuẩn chuẩn cho vận động viên chuyên nghiệp và tập luyện
Trụ cầu lông, lưới cầu lông, thảm cầu lông luôn luôn có tại kho hàng của chúng tôi. Chúng tôi ccung cấp trụ cầu lông di động, cột cầu lông cố định và có thể giao hàng khắp cả nước theo yêu cầu của Quý khách.
Khung thành, lưới và các phụ kiện cần thiết hỗ trợ tập luyện do chúng tôi cung cấp đảm bảo về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
Chúng tôi chuyên cung cấp các phụ kiện, dụng cụ thường dùng trong thi đấu bóng bàn, các giải đấu điền kinh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn với mức giá hợp lý theo nhu cầu của bạn.
Hệ thống đèn cho sân bóng rổ, cầu lông trong nhà và ngoài trời được chúng tôi thiết kế với ánh sáng chuẩn nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu Quý khách cần thay thế phụ kiện hay lắp đặt mới
Chất liệu phủ sàn nhà bao gồm hai lớp gắn liền nhau. Lớp trên thường làm từ lông cừu hoặc sợi nhân tạo như polypropylene, nylon hoặc polyester và thường bao gồm các búi xoắn được xử lý nhiệt để duy trì cấu trúc của chúng. Thảm được chia ra làm hai
Bảng điểm bóng đá, bảng điểm bóng bổ, bảng điểm bóng chuyền và các loại đều được chúng tôi phân phối toàn quốc